Mis on Tark Kodu? Meie põhimõtted Mis maksab? Kontakt

Koduautomaatikalahendusi on väga palju erinevaid -
milliseid Venturis OÜ pakub ja miks?


Oma tegevuses lähtume kuuest põhimõttest:


  1. Pakume traadita (juhtmevabasid) automaatikalahendusi. Miks?

  2. Traadita standarditest oleme valinud Z-Wave süsteemid. Miks?

  3. Kasutame ainult internetist sõltumatuid seadmeid. Miks?

  4. Kasutame ainult keskseadmeid, mis võimaldavad skripte sisaldavat (vaba) programmeerimist. Miks?

  5. Me ei seo ennast ühe tootja seadmetega, vaid kombineerime erinevaid tooteid. Miks?

  6. Üldreeglina müüme komponente ainult koos paigalduse ja seadistusega. Miks?